Dokumenty

Dokumenty przekazane przez Fastowiaczki i Fastowiaków stanowią ważne źródło historyczne. Można pogrupować je w kilka sekcji. Wiele z nich dotyczy kwestii zatrudnienia: są to świadectwa pracy, odcinki wypłaty, życiorysy pisane przez starających się o przyjęcie do zakładu. Pracownicy i pracownice pieczołowicie przechowuje też dowody uznania za prace, czyli dyplomy czy powiadomienia o przyznaniu odznaczenia.

 

Szczególna grupę stanowią legitymacje oraz wejściówki. Na teren Fast można było wejść tyka za ich okazaniem na portierni. Zdigitalizowaliśmy też legitymacje związkowców, w tym ze szczególnego okresu jakim były lata 80, czas strajków. Fastowska Solidarność włączyła się wówczas w działania opozycji, zgłosiła wówczas 612 postulatów. Dotyczyły one głównie spraw pracowniczych, wolnych sobót i wynagrodzenia.

 

Opublikowane zostały w „Gazecie Fastowskiej”, zakładowym organie nadzorowanym przez komórkę partyjną PZPR. Jej redaktorom udawało się często jednak często ominąć cenzurę i pokazywać także stanowisko opozycjonistów. Jesteśmy w posiadaniu kilkudziesięciu numerów tej gazety.

 

Do innych oficjalnych dokumentów wydawanych w Fastach zaliczyć tez można broszury informacyjne, katalogi produktów, ulotki, druki incydentalne np., zaproszenia na obchody jubileuszowe itd.

 

Czasami podczas rozmów i wizyt w domach Fastowiaków i Fastowiaczek  trafiały się prawdziwe perełki, jak na przykład wiersze Oli Malisz, w których opisuje swoich kolegów i koleżanki, atmosferę w fabryce i swoje refleksie – prządki w przędzalni średnioprzędnej, gdzie zaczęła pracę jako nastolatka.

Skip to content