Projekt jest kontynuacją działań Fundacji DOM związanych z odkrywaniem historii kombinatu. Realizowane są od 2019 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Widok.

 

Przeprowadziliśmy wspólnie 7 projektów. Wspomagała nas przy tym Galeria im. Ślendzińskich, gdzie zrealizowaliśmy wystawę i Muzeum Historyczne w Białymstoku – Oddział Muzeum Podlaskiego, które udostępniło nam przechowywane fastowskie wzorniki, fotografie i dokumenty z kombinatu. Inspiracje czerpaliśmy też od Forssa Museo z Finlandii, które zajmuje się regionalnym włókiennictwem.

 

Na początku działania nasze dotyczyły ochrony dziedzictwa Fast, zebrania dokumentów, artefaktów, relacji. Dzięki temu, do tej pory zabezpieczyliśmy ponad 2 tysiące wzorników tkanin, zarejestrowaliśmy 17 wideo wywiadów, zebraliśmy setki archiwalnych zdjęć, dokumentów i pamiątek.

 

Z czasem jednak coraz ważniejszym celem podejmowanych działań stała się integracja środowiska dawnych robotnic i robotników. Okazało się, że bardzo potrzebują spotkań, łączą ich wspólne doświadczenia, etap zatrudnienia w Fastach uważają zaś za ważny. W ten sposób zawiązała się grupa kilkudziesięciu (ponad 30) zaangażowanych osób, które chcą pracować nad upamiętnieniem zakładu.

 

Coraz bardziej realna staje się więc idea stworzenia muzeum Fast w Białymstoku. Zebrane na tej stronie informacje i cyfrowe kopie obiektów mogą być jego podwalinami.

2022 – 2024 Patterns
Skip to content