Działania dotyczące Fast, które prowadzimy od 2019 roku, mają na celu głównie ponowne zintegrowanie środowiska dawnych robotnic i robotników – dziś przeważnie już w wieku senioralnym.

Dla wielu z nich kombinat był pierwszym i jedynym miejscem pracy. Po jego rozwiązaniu w latach 90. XX wieku niektórzy nie umieli się odnaleźć w potransformacyjnej rzeczywistości ani na konkurencyjnym rynku pracy. Mierzyli się z poczuciem odrzucenia, często mieli przekonanie, że ich wieloletnia praca była pozbawiona wartości. Kobiety, stanowiące 70 proc. załogi nie umiały się upomnieć o swoje prawa.

Z dużą nadzieją i entuzjazmem Fastowiacy reagowali więc na nasze pomysły dotyczące przywracania pamięci o fabryce i popularyzacji jej dorobku. Udało nam się stworzyć zgrany zespół, który bierze udział we wszystkich przedsięwzięciach i sam wykazuje inicjatywę.

Osią, wokół której kręcą się poszczególne warsztaty, wydarzenia, pikniki wyjazdy czy imprezy są archiwalia z Fast, które pracownicy i pracownice zachowali w swoich domach. Stały się one punktem wyjścia do opowieści o peerelowskim kombinacie, o tym jak wyglądało wówczas życie. Są też ważnymi dla Białegostoku artefaktami, które chcemy przechować dla przyszłych generacji, dlatego systematycznie prowadzimy ich konserwację i digitalizację.

Integracja
Skip to content