Patterns

Realizując projekt Patterns chcemy rozwijać nawiązaną współpracę między muzeami polskimi, estońskimi i fińskimi wspieranymi przez pracę polskiej i rumuńskiej organizacji pozarządowej pod kątem ochrony, eksponowania i wymiany know-how w zakresie: wzorów, historii ich rozwoju oraz ich roli we współczesnym świecie jako nośników pamięci o dziejach dwudziestowiecznych fabryk włókienniczych, w których powstawały, oraz rękodzieła jako nośnika tożsamości narodowej.

 

Poza spotkaniem inauguracyjnym, które miało miejsce w styczniu 2021 w ciągu dwóch lat przeprowadzimy pięć spotkań partnerów. Zorganizujemy je w Rumunii, Estonii, Finlandii i dwukrotnie w Polsce. Podczas tych spotkań poznamy historię projektowania tekstyliów od drugiej połowy XX wieku w Polsce, Finlandii, Estonii i Rumunii, poszukamy różnic i wspólnych europejskich korzeni i stworzymy w oparciu o tę tradycję ofertę edukacyjną dla dorosłych. Podzielimy się naszymi doświadczeniami, metodami warsztatowymi. 

 
Czas trwania projektu: 3 styczeń 2022 – 3 styczeń 2024

Koordynator: Anna Skorko

 

Skip to content