20 maja 2022 roku spotkaliśmy się z Fastowiakami w Centrum Aktywności Społecznej. Podczas spotkania pracowaliśmy nad mapą Fast tj. jej papierową wersją w celu naniesienia poprawek na mapie „ściągniętej” z Internetu. Było to niezbędne działanie przed opracowaniem elektronicznej mapy Fast.

Pracę tę kontynuowaliśmy też podczas ostatniego spaceru po terenie dawnych Fast połączonego z „piknikiem pod kasztanem”.