3 kwietnia 2022 roku odbył się spacer historyczny Manchester Północy z przewodnikiem po Białymstoku połączony z przejazdem na teren zakładu. Uczestnicy spaceru zebrali się o godzinie 11.00 na ul. Legionowej przy siedzibie Galerii im Sleńdzńskich wyruszyli na spacer autobusem najpierw po najbardziej znaczących miejscach historycznie powiązanych z historią przemysłu włókienniczego w naszym mieści; potem autobus udał się do Fast gdzie miał miejsce spacer po dawnym terenie BZPB Fasty.Spacer został zorganizowany przez Stowarzyszenie Widok i Galerię im. Slendzińskich jako impreza towarzysząca wystawie „Fasty moje życie” W spacerze wzięło udział 55 osób.